Văn bản Quy Phạm Pháp Luật
Quyết định ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Số Ký hiệu:
09/2020/QĐ-UBND 
Ngày ban hành:
06/03/2020 
Người ký:
Phó Chủ tịch - Nguyễn Thanh Trúc 
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh Bình Dương 
Loại văn bản:
Quyết định 
Ngày có Hiệu lực:
20/03/2020 
Trích yếu:
Ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Nội dung Tập tin Đính kèm: