Văn bản Quy Phạm Pháp Luật
Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 
Số Ký hiệu:
04/2019/TT-BXD 
Ngày ban hành:
16/08/2019 
Người ký:
 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
Thông tư 
Ngày có Hiệu lực:
01/10/2019 
Trích yếu:
Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 
Nội dung Tập tin Đính kèm: