Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
15/09/2017  
Ngày kết thúc:
15/10/2017  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:
 
Nội dung:
Dự thảo "Quyết định ban hành quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về quả lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương" (Thay thế cho các Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 và Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 của UBND tỉnh Bình Dương.
đính kèm dự thảo: DU THAO QD BAO TRI CONG TRINH.doc
 
Danh sách Góp ý