Văn Bản Dự Thảo
Góp ý QUY CHẾ Phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
12/09/2022  
Ngày kết thúc:
11/10/2022  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

 
Nội dung:

​Dự thảo  Quy chế Phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương​ (tải về)

QĐ-BANHANHQUYCHE (29.8.2022).doc

Quy_che_phoi_hop QLTTXD (1).doc

Đườn link tải về: https://www.binhduong.gov.vn/chinhquyen/Pages/Chi-tiet-Van-ban-Du-thao.aspx?ItemID=414&InitialTabId=Ribbon.Read​

 
Danh sách Góp ý