Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo hết hạn lấy ý kiến.  
Ngày bắt đầu:
05/12/2017  
Ngày kết thúc:
09/12/2017  
Loại văn bản:
Nghị định
Trích yếu:

Dự thảo hết hạn lấy ý kiến. ​

 
Nội dung:

Dự thảo hết hạn lấy ý kiến. 

 
Danh sách Góp ý