Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo đang lấy ý kiến.  
Ngày bắt đầu:
13/12/2017  
Ngày kết thúc:
22/12/2017  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

Dự thảo đang lấy ý kiến. ​

 
Nội dung:

Dự thảo đang lấy ý kiến. 

 
Danh sách Góp ý