Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: ĐƠN GIÁ ĐO VẼ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Người gửi: NGÔ ĐỨC ĐỒNG Ngày gửi: 27/4/2018 08:16:47 AM
Lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý xây dựng Số lượt người xem: 94
Nội dung: BAN HÀNH ĐƠN GIÁ ĐO VẼ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Thông tin phản hồi
Người trả lời: Trần Quốc Dũng
Ngày trả lời: 26/8/2018 23:23:34 PM
Trả lời:
Chào anh. Việc xây dựng đơn giá đo vẽ và đánh giá hiện trạng nhà công trình xây dựng nhằm mục đích: Định giá nhà và công trình xâydựng; Kiểm định, đánh giá hiện trạng nhà và công trình xây dựng, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước; Xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa; Xác định giá trị chuyển nhượng, đền bù giải tỏa. Vì vậy, trong thời gian tới Sở Xây dựng sẽ tham mưu UBND tỉnh chủ trương thực hiện và triển khai trong thời gian sớm nhất. Trân trọng cảm ơn./.
Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Đơn vị ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

Hạn Trả Lời

Quá Hạn

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Hỏi Đáp Công Dân