Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Xây hàng rào nhà ở riêng lẻ
Người gửi: Đặng Thị Hương Ngày gửi: 1/6/2018 10:17:49 AM
Lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý xây dựng Số lượt người xem: 261
Nội dung: Việc xây hàng rào nhà ở riêng lẻ có phải xin cấp phép không? Nếu có thì thẩm quyền cấp là như thế nào? Và có quy định về chiều cao giới hạn của hàng rào nhà ở riêng lẻ không?
Thông tin phản hồi
Người trả lời: Hoàng Quang Vinh
Ngày trả lời: 10/9/2018 08:01:57 AM
Trả lời:
1. Theo quy định tại Khoản 10 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, hàng rào là một loại công trình xây dựng. Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD, cấp của công trình xây dựng hàng rào được xác định theo mục 2.14 Bảng 2 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD, cụ thể chiều cao trên 6 mét là công trình cấp III, từ 6 mét trở xuống là công trình cấp IV. Công trình xây dựng hàng rào không thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. Khi xây dựng hàng rào, chủ đầu tư phải thực hiện các thủ tục để đề nghị cấp phép xây dựng theo quy định hiện hành. Thẩm quyền cấp phép công trình xây dựng nói trên thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có địa điểm xây dựng công trình. 2. Quy định về quy cách xây dựng hàng rào, đề nghị công dân Đặng Thị Hương nghiên cứu quy định tại Tiêu chuẩn Quốc gia về Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế, mã số TCVN 9411:2012. Ngoài ra, do công dân Đặng Thị Hương không nêu cụ thể địa điểm xây dựng công trình nên Sở Xây dựng không thể hướng dẫn chi tiết. Tùy thuộc vào từng địa điểm cụ thể, việc xây dựng công trình còn phải tuân thủ quy định, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc cảnh quan của khu vực được chính quyền địa phương ban hành. Công dân Đặng Thị Hương liên hệ chính quyền địa phương hoặc phòng Quản lý đô thị để được cung cấp thông tin.
Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Đơn vị ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

Hạn Trả Lời

Quá Hạn

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Hỏi Đáp Công Dân