Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng
Người gửi: Nguyễn Minh Thanh Ngày gửi: 14/4/2017 08:44:08 AM
Lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý xây dựng Số lượt người xem: 86
Nội dung: Hiện tại em đang làm cho một doanh nghiệp xây lắp điện trên địa bàn Dĩ An. Theo em được biết thì việc cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng được thực hiện theo thông tu mới của bộ xây dựng năm 2017. Bây giờ em muốn xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thì làm thủ tục như thế nào? mẫu đơn và mãu kê khai kinh nghiệm quá trình công tác có giống mẫu củ không?xin chân thành cảm ơn.
Thông tin phản hồi
Người trả lời: Hoàng Quang Vinh
Ngày trả lời: 10/9/2018 08:09:47 AM
Trả lời:
Hiện nay, công tác cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 17/2016/TT-BXD, Thông tư số 24/2016/TT-BXD. Đề nghị công dân Nguyễn Minh Thanh nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện; đồng thời, có thể truy cập vào Trang Hành chính công của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.binhduong.gov.vn để tìm hiểu thông tin và tải về các biểu mẫu, hướng dẫn.
Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Đơn vị ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

Hạn Trả Lời

Quá Hạn

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Hỏi Đáp Công Dân