Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Giấy phép xây dựng
Người gửi: Trần văn Đạm Ngày gửi: 23/3/2017 15:52:40 PM
Lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý xây dựng Số lượt người xem: 1018
Nội dung: Theo quy định của nhà nước thì thời gian để cấp mới gpxd đối vs nhà ở riêng lẻ tại đô thị là 15 ngày làm việc tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Tôi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tại phòng quản lý xây dựng thị xã Bến Cát. Nhân viên ở đây hẹn tôi la 20 ngày sau trả kq và có ghi trong giấy biên nhận hs. Sau 20 ngày tôi có liên hệ lại để nhận kq thì nhân viên trả lời là fai đợi thêm 7 ngày nữa. Nói vs lý do là do có quá nhiều hso nên làm ko kip. Tôi nghĩ lý do này ko dc khách quan cho lắm. Nếu tôi tiếp tục đợi thêm 7 ngày nữa mà vẫn nhận dc câu trả lời vậy thì tôi fai làm sao đây.? Vẫn tiếp tục đợi nữa đợi mãi z sao? Kinh mong các cơ qan ban nghàng qan tâm jup đỡ. Thanks
Thông tin phản hồi
Người trả lời: Thái Văn Tiên
Ngày trả lời: 16/11/2018 21:53:03 PM
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 102 Luật Xây dựng, thời gian cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ là 15 ngày. Theo quy định tại Điều 103 Luật Xây dựng, thẩm quyền cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của công dân Trần Văn Đạm là Ủy ban nhân dân cấp huyện (Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát). Theo quy định tại Điều 104 Luật Xây dựng, cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ phải công khai thủ tục hành chính và có trách nhiệm cấp đúng thời gian quy định. Trường hợp công dân Trần Văn Đạm nêu, đề nghị công dân Trần Văn Đạm liên hệ Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát để phản ánh.
Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Đơn vị ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

Hạn Trả Lời

Quá Hạn

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Hỏi Đáp Công Dân