Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Đơn giá xác định mốc giới xây dựng theo toạ độ
Người gửi: Phạm Quỳnh Ngày gửi: 21/2/2019 21:05:12 PM
Lĩnh vực: Lĩnh vực Kinh tế vật liệu xây dựng Số lượt người xem: 256
Nội dung: Xin hỏi sở xây dựng Bình Dương hoặc UBND tỉnh Bình Dương có ban hành đơn giá xác đinh mốc giới theo toạ độ ra ngoài thực địa để xây dựng công trình không vậy ?
Thông tin phản hồi
Người trả lời: Phòng Kinh tế vật liệu xây dựng
Ngày trả lời: 20/5/2019 15:11:06 PM
Trả lời:
Việc bàn giao và xác định vị trí mốc cho chủ đầu tư và đơn vị thi công là do đơn vị tư vấn thiết kế bàn giao. việc làm cột tiêu, đào lỗ, chôn cọc anh (chị) có thể tham khảo mã hiệu công tác AD.31100 quy định tại Quyết định số 2787/QĐ-UBND tỉnh ngày 12/10/2017. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2783/QĐ-UBND tỉnh ngày 12/10/2017 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương (phần khảo sát). Anh (chị) có thể tham khảo thêm trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng. Trân trọng./.
Manage PermissionsManage Permissions

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Đơn vị ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

Hạn Trả Lời

Quá Hạn

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Hỏi Đáp Công Dân