Văn Phòng
Chủ Nhật, Ngày 28/10/2018, 23:00
Triển khai thực hiện quy định về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/10/2018 | Thái Văn Tiên
​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (gọi tắt là Nghị định số 130).

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130 trên địa bàn tỉnh; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

​Nghị định số 130 đã bổ sung các điều kiện cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; quy định tạm đình chỉ doanh nghiệp không nộp đầy đủ phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số trong 06 tháng và sẽ thu hồi giấy phép nếu nộp không đủ phí trong 12 tháng. Ngoài ra, Nghị định quy định chữ ký số và chứng thư số nước ngoài được cấp giấy phép sử dụng tại Việt Nam có giá trị pháp lý và hiệu lực như chữ ký số và chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng của Việt Nam cấp. Các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số đang hoạt động hợp pháp, trong vòng 02 năm kể từ ngày 15/11/2018, phải đáp ứng các điều kiện cung cấp dịch vụ theo quy định tại Nghị định này. Đặc biệt, Nghị định bổ sung thêm nội dung về dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ tại Chương VII.

Nghị định số 130 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2018, thay thế Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007, Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011, Nghị định 170/2013/NĐ-CP  ngày 13/11/2013 của Chính phủ.
​Văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 130/NĐ-CP
Tải về 4953-VX.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   318
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - TJ

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Văn Phòng