Thông tin hoạt động
Thứ 5, Ngày 27/04/2023, 09:00
Bình Dương tăng cường phân cấp để quản lý trật tự xây dựng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/04/2023
Ngày 25/4, Sở Xây dựng Bình Dương tổ chức Hội nghị tập huấn Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương và một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. Gần 320 đại biểu là lãnh đạo, công chức phụ trách quản lý trật tự xây dựng của 9 huyện thị, thành phố, 91 xã phường thị trấn và toàn thể lãnh đạo, công chức Thanh tra Sở Xây dựng cùng dự Hội nghị.


Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bình Dương phát biểu tại Hội nghị (ảnh Hữu Nhơn).


Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bình Dương cho biết: Nhằm cụ thể hóa phân cấp trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng và tăng cường quản lý chặt chẽ tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh được thống nhất, nhanh chóng và kịp thời. UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định 41 về phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn với các nội dung, quy định cụ thể trách nhiệm từng tổ chức cá nhân đối với công tác quản lý trật tự xây dựng của tỉnh Bình Dương.

Theo đó, quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2023 và thay thế quyết định trước đó về quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Theo nội dung quyết định của UBND tỉnh Bình Dương, công tác quản lý trật tự xây dựng, phối hợp quản lý trật tự xây dựng phải đảm bảo công khai, minh bạch, tuân thủ theo quy định pháp luật; Các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm, trách nhiệm theo thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng được quy định; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm trong hoạt động phối hợp quản lý trật tự xây dựng. Việc phối hợp quản lý trật tự xây dựng phải đảm bảo sự thống nhất, chặt chẽ, kịp thời, không trùng lặp, chồng chéo, phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền theo đúng quy định của phát luật liên quan. Không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, buông lỏng trong công tác quản lý trật tự xây dựng; Các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh phải được quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Vi phạm trật tự xây dựng phải được phát hiện, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời, triệt để ngay từ khi mới phát sinh, đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, Bình Dương cũng quy định phân cấp trách nhiệm, quản lý kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng của các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan như: Trách nhiệm của UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã; Trách nhiệm của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện; Trách nhiệm của Sở Xây dựng, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng; Trách nhiệm của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan. Đồng thời, quy định về việc xác minh tình tiết và thực hiện các thủ tục liên quan trong xử lý hành vi vi phạm trật tự xây dựng; Tiếp nhận và xem xét ý kiến giải trình của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính; Gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công tác xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng…

Cụ thể, Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành chung công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; Kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng được phân công…

Cấp huyện thì chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các Sở, ban, ngành thực hiện việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức và cá nhân chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng trên địa bàn; Quản lý trật tự xây dựng đối với tất cả các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn quản lý, bao gồm cả dự án, công trình xây dựng thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng (trừ công trình xây dựng trong các khu công nghiệp); Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các cơ quan liên quan tăng cường tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng công trình vi phạm hành lang bảo vệ của các công trình gồm: quốc phòng, an ninh, giao thông, năng lượng, khu di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ công trình khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật…

Riêng cấp xã phường là phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, Thanh tra Sở Xây dựng và các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về xây dựng, vận động và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý chấp hành quy định của pháp luật về trật tự xây dựng; Tổ chức quản lý trật tự xây dựng kịp thời đối với tất cả các công trình xây dụng trên địa bàn; Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát việc dừng thi công xây dựng công trình vi phạm. Kịp thời tổ chức cắm biển cấm xây dựng tại khu vực không được phép xây dựng, tại các dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, huy động vốn; Thực hiện các biện pháp ngăn chặn cần thiết để buộc dừng thi công xây dựng công trình vi phạm theo quy định khi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm không dừng thi công hoặc cơ quan có thẩm quyền có văn bản đề nghị.


Toàn cảnh Hội nghị tập huấn Quyết định phân cấp quản lý trật tự xây dựng của tỉnh Bình Dương sáng 25/4 tại trường Chính trị tỉnh (ảnh Hữu Nhơn).

Đối với Chủ tịch UBND cấp xã thì chỉ đạo, điều hành trực tiếp công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Phân công trách nhiệm quản lý, kiểm tra trật tự xây dựng cho các đơn vị, cá nhân phối hợp các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện, Thanh tra Sở Xây dựng trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; Tổ chức quản lý, phát hiện, kiểm tra kịp thời đối với tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn và thông báo, phối hợp cơ quan có thẩm quyền để thực hiện trình tự kiểm tra, xử lý theo quy định …

Bên cạnh đó, quyết định của tỉnh Bình Dương cũng quy định công tác phối hợp về quản lý trật tự xây dựng như: Cách thức phối hợp quản lý, kiểm tra trật tự xây dựng, việc thực hiện phối hợp quản lý, kiểm tra trật tự xây dựng, theo dõi việc dừng thi công xây dựng công trình; Phối hợp tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng; Phương thức phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, xử lý các hành vi vi phạm có liên quan sự cố về chất lượng công trình, ảnh hưởng đến môi trường, cộng đồng dân cư của các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức có liên quan trong phối hợp quản lý trật tự xây dựng.


Nguồn: Trích Báo Xây dựng.

Lượt người xem:  Views:   743
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - Home

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Media

Audio

Tag

Tin liên quan

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động