Thông tin hoạt động
Chủ Nhật, Ngày 23/10/2022, 06:00
Lấy ý kiến góp ý quy định về số lượng, mức hỗ trợ tình nguyện viên hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/10/2022
UBND tỉnh xây dựng dự thảo đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về số lượng, mức hỗ trợ tình nguyện viên hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó áp dụng cho các tình nguyện viên được huy động hoặc tình nguyện tham gia hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tình nguyện viên tham gia hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến lưu động tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Số lượng tình nguyện viên tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh: tối đa 08 người/ngày; cấp huyện: tối đa 03 người/ngày đối với huyện và tối đa 04 người/ngày đối với thị xã, thành phố; cấp xã: 01 người/ngày đối với xã và tối đa 02 người/ngày đối với phường, thị trấn.

Số lượng tình nguyện viên lưu động: Cấp huyện tối đa 03 người/ngày; cấp xã tối đa 02 người/ngày.

Mức hỗ trợ tình nguyện viên tham gia hướng dẫn, hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và tình nguyện viên lưu động tại cấp huyện, cấp xã: 80.000 đồng/người/buổi (160.000 đồng/người/ngày).

Không áp dụng mức hỗ trợ tình nguyện viên tham gia hướng dẫn, hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và tình nguyện viên lưu động tại cấp huyện, cấp xã đối với những người đang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước được cơ quan, đơn vị, địa phương nơi làm việc phân công hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Một cửa các cấp và hỗ trợ lưu động trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Kinh phí thực hiện Nghị quyết này được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

Nguồn: Trích Trang Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương.​​

Lượt người xem:  Views:   1701
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - Home

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Media

Audio

Tag

Tin liên quan

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động