Thông tin hoạt động
Thứ 5, Ngày 25/08/2022, 15:00
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý dữ liệu về dân cư và giám sát, điều hành giao thông, an ninh trật tự
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/08/2022
Chiều 24-8, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp sơ kết 06 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06); kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai hệ thống camera giám sát, điều hành giao thông, an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính. Cuộc họp được trực tuyến đến 09 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố.​

Đã triển khai 21/25 dịch vụ công thiết yếu

Thực hiện Đề án 06, tỉnh đã chỉ đạo thành lập Tổ công tác, Tổ giúp việc và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác Đề án 06 trên địa bàn tỉnh nhằm phân công, quy định rõ vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ của từng thành viên trong Tổ công tác, đồng thời triển khai, quán triệt, phổ biến đến các sở, ban, ngành, các cấp chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đối với 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06, Công an tỉnh đã triển khai 10/11 dịch vụ; riêng các sở, ban, ngành triển khai 11/14 loại thủ tục hành chính, còn 03 dịch vụ chưa thực hiện .

IMG_8043.JPG

Lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo kết quả thực hiện đề án 06

Hiện trạng hệ thống công nghệ thông tin tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các đơn vị một cửa, các bộ phận chuyên môn được liên thông từ khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đến khâu trả kết quả trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Ngoài ra, hệ thống cũng đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực tự động dữ liệu khi người dân kê khai. Quy trình tiếp nhận thực hiện còn nhiều hạn chế, để xử lý, tiếp nhận hồ sơ còn phức tạp và tốn nhiều thời gian. Tốc độ xử lý của hệ thống thông tin còn chậm, đường truyền mạng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thường xuyên bị ngắt kết nối ảnh hưởng đến thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ và làm sạch dữ liệu dân cư.

Bên cạnh đó, công dân còn lo ngại thông tin cá nhân bị mất an toàn khi nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công. Ngoài ra, công dân còn khó khăn trong việc đăng ký tài khoản dịch vụ công (SIM chính chủ) và thực hiện các thao tác trên hệ thống dịch vụ công.

Việc liên thông dữ liệu đối với các hồ sơ được người dân, doanh nghiệp thực hiện trên Cổng dịch vụ công đều được đồng bộ giữa 3 hệ thống: Cổng dịch vụ công tỉnh, Hệ thống thông tin một cửa và Cổng dịch vụ công thiết yếu. Trên Hệ thống thông tin một cửa đã tích hợp 3 cơ sở dữ liệu quốc gia, cụ thể: Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, cơ sở dữ liệu cấp mã số quan hệ ngân sách phục vụ việc tra cứu, thống kê báo cáo được thống nhất.

Tổ công tác Đề án 06 đã chỉ đạo Công an tỉnh duy trì công tác làm sạch dữ liệu thông tin dân cư bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống"; 100% công dân đều được thông báo đầy đủ mã số định danh và triển khai cấp tài khoản định danh điện tử mang lại các tiện ích cho người dân. Theo đó, Công an tỉnh có văn bản chỉ đạo yêu cầu Trưởng Công an cấp huyện chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã rà soát, đối chiếu theo Quy trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cập nhật thông tin công dân vào hệ thống dân cư; hoàn thành nhiệm vụ, tạo điều kiện để mọi công dân dễ dàng tiếp cận với các chính sách, chương trình ưu đãi, gói hỗ trợ; giảm thiểu các giấy tờ, thủ tục tạo thuận lợi trong thực hiện giao dịch.

Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ, in và cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử cho 100% công dân đến độ tuổi theo quy định. Toàn tỉnh hiện có 22 Tổ máy đang hoạt động. Kết quả công tác triển khai thực hiện thu nhận thông tin cấp Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh đến ngày 14/8/2022 là 1.672.068 hồ sơ.

Kết luận họp, ông Võ Văn Minh yêu cầu các sở, ban, ngành tiếp tục phối hợp tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ, thời gian thực hiện theo lộ trình của Đề án 06, trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong việc sử dụng các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia và của tỉnh để hình thành nhận thức về lợi ích mà dịch vụ công mang lại, từ đó nâng cao sự tin tưởng, hoàn thiện các dịch vụ để phục vụ người dân hiệu quả hơn.

Đẩy mạnh công tác thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cùng với thu nhận hồ sơ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, đẩy nhanh tiến độ nhập dữ liệu thông tin công dân tạm trú. Đẩy nhanh tiến độ triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa; theo dõi, đôn đốc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và các dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06...

Tăng cường giám sát, điều hành giao thông, an ninh trật tự bằng camera

Đối với Kế hoạch triển khai hệ thống camera giám sát, điều hành giao thông, an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các sở ngành, đơn vị  thực hiện khảo sát thực tế dọc theo tuyến Quốc lộ 13 (thị xã Bến Cát) và thống nhất chọn 03 điểm tại các giao lộ phức tạp về giao thông trên địa bàn thị xã Bến Cát để triển khai thí điểm. Trong đó, Công ty Pentagate sẽ tài trợ toàn bộ chi phí thiết bị liên quan đến triển khai hệ thống camera và thuê đối tác trong nước trong việc thực hiện triển khai lắp đặt hệ thống, Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu camera tại 3 vị trí lắp đặt mới như trên vào Trung tâm điều hành, quản lý giao thông, an ninh trật tự thị xã Bến Cát với Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh và các đơn vị liên quan nếu có yêu cầu.

IMG_8054.JPG

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo Kế hoạch triển khai hệ thống camera giám sát, điều hành giao thông, an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính

 Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc nhằm triển khai có hiệu quả kế hoạch; lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan để trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện dự án đầu tư lắp đặt "Camera giám sát cháy, giám sát an ninh, an toàn giao thông" trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị, địa phương đang triển khai các dự án nhằm thực hiện các mục tiêu đã đề ra của kế hoạch. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với đơn vị triển khai tiến hành khảo sát tại Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Công an các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện việc tích hợp dữ liệu camera về IOC tỉnh và thực hiện duy trì kết nối thường xuyên nhằm thử nghiệm và thực hiện chia sẻ dữ liệu với các cơ quan, đơn vị có nhu cầu. Đồng thời nghiên cứu các giải pháp để tham mưu UBND tỉnh định hướng về kỹ thuật công nghệ nhằm đảm bảo triển khai hệ thống đồng bộ trong thời gian tới.

IMG_8058.JPG

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh yêu cầu các địa phương t​riển khai nhanh, hiệu quả, đồng bộ tại 09 huyện, thị, thành phố

Qua báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải triển khai nhanh, hiệu quả, đồng bộ tại 09 huyện, thị, thành phố. Kêu gọi xã hội hóa gắn camera an ninh để giảm chi phí. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng khung tiêu chuẩn cho các địa phương để đảm bảo đồng bộ, kết nối; làm việc với nhà mạng để tư vấn gói cước tối ưu nhất. Các địa phương phối hợp với Công an tỉnh rà soát, phân rõ vai trò quản lý hệ thống camera của từng tuyến đường trên địa bàn tỉnh.​

Nguồn: Trích Trang Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương.

Lượt người xem:  Views:   413
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - Home

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Media

Audio

Tag

Tin liên quan

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động