Thông tin hoạt động
Thứ 5, Ngày 22/04/2021, 16:00
Triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/04/2021
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai Đề án "Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030" (gọi tắt là "Đề án") năm 2021 của Bộ Nội vụ.​

Theo đó, mục tiêu của Đề án nhằm huy động người dân tham gia vào quá trình xây dựng, thực thi, đánh giá chính sách, quy định, hoạt động cải cách hành chính (CCHC) nhà nước và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước kịp thời, chính xác, khách quan, góp phần đẩy mạnh hiệu quả công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2030. Qua đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân, xã hội của các cơ quan hành chính nhà nước và thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nhiệm vụ cụ thể: Công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) 2020; xây đựng phương pháp đánh giá CCHC, đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 -2025 (trực tuyến và trực tiếp); xây dựng phần mềm hệ thống; thuê hạ tầng công nghệ thông tin để triển khai hệ thống; đo lường, xây dựng Chỉ số  hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính năm 2021; đánh giá kết quả thực hiện CCHC, xây dựng Chỉ số CCHC năm 2021; triển khai hỏi - đáp về chính sách, quy định, hoạt động CCHC, kết quả đánh giá CCHC, đo lường sự hài lòng của người dân; xây dựng, đưa vào khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về CCHC, đo lường sự hài lòng; thông tin tuyên truyền; vận hành, quản lý Hệ thống…

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Quyết định số 433/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và tình hình thực tế của địa phương để đề xuất, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện.​

Lượt người xem:  Views:   2636
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - Home

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Media

Audio

Tag

Tin liên quan

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động