Thông tin hoạt động
Chủ Nhật, Ngày 15/03/2020, 23:00
Nghiệm thu các Dự thảo TCVN
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/03/2020 | Thái Văn Tiên
Ngày 12/3/2020, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu 03 dự thảo tiêu chuẩn do Viện Vật liệu xây dựng chủ trì thực hiện, bao gồm: 1) Soát xét TCVN 9807:2013 Thạch cao dùng để sản xuất xi măng, mã số TC 127-17; 2) Tro bay làm nguyên liệu thay thế sét sản xuất clanke xi măng pooc lăng, mã số TC 128-17; 3) Tro bay để sản xuất gạch, ngói nung, mã số TC 129-17. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, PGS.TS. Vũ Ngọc Anh –Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường chủ trì cuộc họp.

12-3 nghiemthuTCVN.jpg

Toàn cảnh cuộc họp HĐNT

Tại Hội đồng, Ths. Nguyễn Văn Hoan chủ nhiệm đề tài Soát xét TCVN 9807:2013 “Thạch cao dùng để sản xuất xi măng” đã báo cáo nội dung soát xét và thuyết minh dự thảo. Báo cáo cho biết, hiện nay, hệ thống tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam cho thạch cao dùng sản xuất xi măng gồm 2 tiêu chuẩn. Trong đó, “TCVN 11833:2017 Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng”, quy định chi tiết yêu cầu kỹ thuật cho thạch cao phospho (sản phẩm tái chế từ bã thải các nhà máy hóa chất phân bón) dùng để sản xuất xi măng. Còn “TCVN 9807:2013 Thạch cao dùng để sản xuất xi măng”, quy định cho 2 loại thạch cao dùng để sản xuất xi măng là thạch cao tự nhiên và thạch cao nhân tạo. Tuy nhiên thành phần thạch cao nhân tạo chưa phân loại rõ là thạch cao nhân tạo FGD hay thạch cao phospho. Vì vậy mà đối tượng thạch cao nhân tạo trong TCVN 9807:2013 có sự trùng lặp với TCVN 11833-2017. Mặt khác, yêu cầu kỹ thuật đối với thạch cao nhân tạo FGD không còn phù hợp tiêu chuẩn TCVN 9807:2013.

Trên cơ sở đó, nhóm tác giả thực hiện đề tài đã soát xét tiêu chuẩn 9807:2013 “Thạch cao dùng để sản xuất xi măng” theo hướng tách phần thạch cao nhân tạo gộp vào TCVN 11833:2017; Xây dựng Dự thảo TCVN 9807: XXXX “Thạch cao tự nhiên dùng để sản xuất xi măng” trên cơ sở TCVN 9807:2013; Tham khảo một số TCVN về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử thạch cao và xi măng hiện hành; Tham khảo một số các số liệu thí nghiệm kiểm chứng các tính chất thạch cao FGD và tính chất xi măng sử dụng thạch cao FGD làm phụ gia điều chỉnh thời gian đông kết.

Đối với Dự thảo TCVN “Tro bay làm nguyên liệu thay thế sét sản xuất clanke xi măng pooc lăng”, đại diện nhóm tác giả thực hiện cho biết, tại Việt Nam, lượng tro xỉ nhiệt điện phát sinh hàng năm rất lớn và các nhà máy xi măng có nhu cầu sử dụng tro bay làm nguyên liệu thay thế sét. Tuy nhiên, do nước ta chưa có tiêu chuẩn quốc gia TCVN cho tro bay làm nguyên liệu thay thế sét sản xuất clanke xi măng pooc lăng nên vấn đề sử dụng tro bay trong lĩnh vực này trên thực tế còn vướng mắc. 

 Dự thảo TCVN “Tro bay làm nguyên liệu thay thế sét sản xuất clanke xi măng pooc lăng” được xây dựng trên cơ sở tham khảo các tài liệu: Tiêu chuẩn TCVN 6071:2003 “Sét để sản xuất clanke xi măng pooc lăng”; Các kết quả nghiên cứu về sử dụng tro bay thay thế sét sản xuất clanke xi măng pooc lăng; Tiêu chuẩn TCVN quy định thành phần của clanke xi măng pooc lăng; Các tài liệu về nguyên liệu, phối liệu sản xuất clanke xi măng pooc lăng.

Đại diện cho nhóm tác giả xây dựng Dự thảo “Tro bay để sản xuất gạch, ngói nung”, Ths. Nguyễn Hữu Tài cho biết, nhu cầu sử dụng tro bay cho các công trình xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng ở Việt Nam là rất lớn. Hiện nay tro bay đã được xây dựng thành các tiêu chuẩn TCVN như: Phụ gia khoáng cho xi măng; Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng; Tro bay – Phương pháp phân tích hóa học; Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn; Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp – Yêu cầu kỹ thuật. Nhưng tiêu chuẩn cho lĩnh vực gạch, ngói nung là chưa có, do vậy, việc xây dựng tiêu chuẩn tro bay làm nguyên liệu sản xuất gạch, ngói nung là rất cần thiết.

 Dự thảo tiêu chuẩn TCVN  “Tro bay để sản xuất gạch, ngói nung” được xây dựng dựa trên tham khảo các tiêu chuẩn TCVN: Đất sét để sản xuất gạch, ngói nung – Lấy mẫu; Đất sét để sản xuất gạch, ngói nung – Yêu cầu kỹ thuật; Tro bay – Phương pháp phân tích hóa học; Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng; Phụ gia hóa học cho bê tông; Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp – Yêu cầu chung.

Dự thảo TCVN  “Tro bay để sản xuất gạch, ngói nung” áp dụng cho tro bay làm nguyên liệu sản xuất gạch, ngói nung và tiêu chuẩn này chỉ áp dụng đối với tro bay đã được phân định không phải là chất thải nguy hại theo quy định.

Tại cuộc họp, hai ủy viên phản biện là Ths. Đỗ Thị Lan Hoa – Phó Giám đốc Viện chuyên ngành Bê tông (Viện Khoa học công nghệ xây dựng) và PGS. TS. Tạ Ngọc Dũng – Bộ môn công nghệ vật liệu Silicat (Đại học Bách khoa Hà Nội) cùng các thành viên của Hội đồng đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến cho các dự thảo TCVN để nhóm tác giả hoàn thiện. 

Cả 3 dự thảo tiêu chuẩn TCVN đã được Hội đồng nghiệm thu thông qua, đạt loại Khá.


trích moc.gov.vn


Lượt người xem:  Views:   618
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - Home

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Media

Audio

Tag

Tin liên quan

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động