Thông tin hoạt động
Thứ 2, Ngày 10/02/2020, 09:00
Văn phòng Chính phủ hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/02/2020 | Thái Văn Tiên
Sáng 07-02, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 28/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Tại điểm cầu Bình Dương, tham dự có ông Trần Thanh Liêm – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Tại hội nghị, Văn phòng Chính phủ đã quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia; báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ gửi nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, triển khai kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và triển khai chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định 09/2019/NĐ-CP.

TOAN CANH.jpg

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bình Dương

Bên cạnh đó, hội nghị giới thiệu Đề án Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; hướng dẫn xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo Bộ, ngành, địa phương tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; hướng dẫn chuẩn hoá chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định 09/2019/NĐ-CP và hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thống kê quy định về hoạt động kinh doanh trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Đề án xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu đến năm 2025, chuẩn hóa, số hóa biểu mẫu báo cáo, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ công tác báo cáo, cung cấp, chia sẻ dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong năm 2020, triển khai các chế độ báo cáo của Văn phòng Chính phủ trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, theo dõi cắt giảm quy định hành chính, báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu kết nối Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ với 100% các Hệ thống thông tin báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương hoặc Hệ thống thông tin chuyên ngành có khả năng trích xuất số liệu báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương để hình thành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; phấn đấu 100% báo cáo định kỳ do Bộ, ngành, địa phương báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (không bao gồm nội dung mật), 100% báo cáo trong Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ…​​

Hội nghị được triển khai nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.​

Lượt người xem:  Views:   170
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - Home

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Media

Audio

Tag

Tin liên quan

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động