Thông tin hoạt động
Thứ 2, Ngày 28/10/2019, 14:00
Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/10/2019 | Thái Văn Tiên
Sáng 24-10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

​Tham dự tại điểm cầu Bình Dương có ông Trần văn Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng gần 1.000 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của các cơ quan, sở, ban ngành và các địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông báo nhanh các nội dung chính được thảo luận, cho ý kiến tại Hội nghị lần thứ 11, khóa XII Ban Chấp hành Trung ương. Theo đó, trong thời gian từ ngày 7-12/10 Hội nghị lần thứ 11 đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Hội nghị lần này cũng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách từ năm 2020 đến năm 2022. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 04 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với một số cán bộ.

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ngay sau hội nghị này, lãnh đạo các cấp ủy, địa phương cần chủ động triển khai các nội dung của hội nghị đến cấp cơ sở, đảng viên trong Đảng bộ, cấp ủy mình phụ trách; đồng thời, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của địa phương; chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe thông báo nhanh về một số kết quả trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam hùng mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới; tình hình thế giới, khu vực, trong nước tác động đến xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội hùng mạnh trong thời kỳ mới.


trích nguồn binhduong.gov.vn

Lượt người xem:  Views:   249
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - Home

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Media

Audio

Tag

Tin liên quan

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động