Thông tin hoạt động
Thứ 2, Ngày 23/09/2019, 12:00
Phiên họp thường kỳ tháng 9/2019: Phấn đấu đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/09/2019 | Thái Văn Tiên
Sáng 20-9, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 9/2019. Đây là Phiên họp đầu tiên áp dụng Hệ thống Phòng họp không giấy VNPT e-Cabinet.

Ông Trần Thanh Liêm chủ trì Phiên họp. Tham dự có các Thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo UBND các huyện, thị, thành phố tại 09 điểm cầu.

Phiên họp đã thông qua Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng còn lại năm 2019, Chương trình làm việc tháng 10/2019 của UBND tỉnh.

Trong 9 tháng, UBND tỉnh tập trung triển khai quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng nhiều chính sách trên các ngành, lĩnh vực; sâu sát nắm bắt tình hình cơ sở; quan tâm tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; đã hoàn thành điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tổng kết một số Chương trình đột phá của Tỉnh ủy trong giai đoạn 2016-2020; xây dựng và triển khai một số dự án cụ thể của đề án thành phố thông minh; các chỉ tiêu chủ yếu tăng trưởng cao so với cùng kỳ, dự kiến sẽ hoàn thành đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu kế hoạch năm 2019; trong đó, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã đạt và vượt kế hoạch 05 năm 2016-2020. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục đà tăng trưởng; thị trường xuất khẩu được mở rộng và duy trì thặng dư thương mại; đã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới cấp xã; công tác quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy rừng, phòng, chống lụt bão được quan tâm. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng ước tăng 9,12% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 9 tháng ước đạt 167.650 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng tăng 2,16% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 19 tỷ 767 triệu đô la Mỹ, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 14 tỷ 628 triệu đô la Mỹ, tăng 7,2%; duy trì thặng dư thương mại (5,1 tỷ đô la Mỹ).

 

Phiên họp đầu tiên triển khai Hệ thống Phòng họp không giấy e-Cabinet

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, doanh nghiệp đăng ký mới và thu hút đầu tư nước ngoài tăng cao cả về số dự án và số vốn; thu ngân sách tăng khá; chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được triển khai theo lộ trình. Nợ xấu ngân hàng được kiểm soát. Đầu tư trong nước (đến 15/9/2019): Đã thu hút 44.342 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh (tăng 8,6% so với cùng kỳ). Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 40.885 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đăng ký là 345.320 tỷ đồng. Đầu tư nước ngoài (đến 15/9/2019): Đã thu hút 02 tỷ 425 triệu đô la Mỹ (tăng 81% so với cùng kỳ, vượt 73% kế hoạch). Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 3.674 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 34,73 tỷ đô la Mỹ.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng; chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm; hoạt động văn hóa lễ hội, thể dục, thể thao, thông tin tuyền thông được tổ chức chu đáo...

Chủ động tổ chức nắm tình hình, xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định; hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2019.

Trong những tháng còn lại của năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp không chủ quan, bám sát tình hình thực tiễn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã đề ra.

Kết luận Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp các ý kiến góp ý qua hệ thống e-Cabinet và tại cuộc họp để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo. Chủ tịch nhấn mạnh, đến nay, các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đều thực hiện khá tốt. Trên cơ sở kết quả 9 tháng đầu năm, 3 tháng cuối năm, các ngành, các cấp cần tập trung rà soát các chỉ tiêu còn đạt thấp để triển khai thực hiện cho đạt kế hoạch đề ra. Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, còn thực hiện những nhiệm vụ được phân công soạn thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Kiểm soát tốt bệnh Dịch tả heo châu Phi; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh; đặc biệt chuẩn bị tốt mọi công tác tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á năm 2019.  ​

Lượt người xem:  Views:   292
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - Home

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Media

Audio

Tag

Tin liên quan

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động