Thông tin hoạt động
Thứ 5, Ngày 25/07/2019, 17:00
Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Ban Bí thư.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/07/2019 | Thái Văn Tiên
Chiều ngày 19/7/2019, Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt các văn bản của Trung ương, các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bí thư Đảng ủy Võ Hoàng Ngân chủ trì Hội nghị và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể đảng viên và quần chúng trong cơ quan.

toancanh(1).JPG

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019    về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch 89-KH/TU ngày 10/6/2019 của Tỉnh ủy thực hiện         Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Kế hoạch 96-KH/TU ngày 05/7/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và   rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

toancanh(1.1).JPG

Bí thư Đảng ủy Võ Hoàng Ngân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Võ Hoàng Ngân đề nghị cần tập trung vào thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Về công tác chuẩn bị đại hội: đồng chí Võ Hoàng Ngân nhấn mạnh lại   6 Yêu cầu và 6 Nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW để định hướng cho các cấp ủy đảng "Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". Qua đó, yêu cầu tổ chức nghiên cứu, vận dụng vào xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng đảm bảo   chất lượng, hiệu quả, an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức.

2. Về thực hiện Kế hoạch 89-KH/TU: giao các Chi bộ lãnh đạo đảng viên tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này bằng việc lồng ghép vào các Chương trình, Đề án, kế hoạch, nhiệm vụ hàng năm để thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.

3. Về thực hiện Kế hoạch 96-KH/TU: Đảng ủy, các Chi bộ trực thuộc   thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra; bám sát Chỉ thị 28-CT/TW, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng đảng viên; lấy kết quả thực hiện làm một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá,    xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và người đứng đầu cấp ủy.


Nguyễn Hoàng Phương
Lượt người xem:  Views:   902
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - Home

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Media

Audio

Tag

Tin liên quan

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động