Thông tin hoạt động
Chủ Nhật, Ngày 12/05/2019, 11:00
Triển khai Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/05/2019 | Thái Văn Tiên
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) (gọi tắt là Thông tư số 03).

Theo đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và cấp huyện tập trung triển khai, tuyên truyền Thông tư số 03. Các sở, ngành, thành viên Hội đồng, UBND cấp huyện, cấp xã tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo các nhóm tiêu chí của Thông tư số 03, cụ thể là nhóm tiêu chí thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PBGDPL, nhóm tiêu chí triển khai các hoạt động PBGDPL, nhóm tiêu chí các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác PBGDPL, nhóm tiêu chí xây dựng phiếu khảo sát đánh giá hiệu quả tác động của công tác PBGDPL đối với xã hội và các nhóm tiêu chí khác. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh tổ chức tự đánh giá, chấm điểm theo Thông tư số 03 và chấm điểm, đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL đối với các sở, ngành, UBND  cấp huyện, cấp xã.

​Tải về Kế hoạch
Tải về 2026-KH.signed.pdf


Lượt người xem:  Views:   217
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - Home

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Media

Audio

Tag

Tin liên quan

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động