Thông tin hoạt động
Thứ 7, Ngày 20/10/2018, 09:00
Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và đăng ký Chương trình làm việc năm 2019 của UBND tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/10/2018 | Thái Văn Tiên
​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc báo cáo tổng kết công tác năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và đăng ký Chương trình làm việc năm 2019 của UBND tỉnh.

Theo đó, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, tổng hp kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2018; đánh giá những việc làm được, chưa làm được và phân tích rõ các nguyên nhân, hạn chế cần khắc phục theo phạm vi nhiệm vụ và thẩm quyền đã được phân công; đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện trong năm 2019 và đề xuất, kiến nghị (nếu có); tập trung vào các nội dung chính sau: Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018 và báo cáo công tác chỉ đạo điều hành năm 2018.

Báo cáo tổng kết năm 2018 gửi về Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chậm nhất đến ngày 01/11/2018; đồng thời gửi tập tin điện tử về các địa chỉ sau: tonghopvpub@binhduong.gov.vn; binhduong@gso.gov.vn; tonghopskh@binhduong.gov.vn.

Báo cáo Chỉ đạo điều hành của các đơn vị gửi về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất đến n​gày 01/11/2018; đồng thời gửi tập tin về địa chỉ: tonghopvpub@binhduong.gov.vn.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các nội dung được phân công theo Chương trình làm việc năm 2018 của UBND tỉnh. Đối với các nội dung không hoàn thành hoặc hoàn thành không đúng thời gian quy định, Thủ trưởng các đơn vị được phân công thực hiện kiểm điểm, giải trình rõ lý do không hoàn thành và đề xuất hướng xử lý cụ thể.

Căn cứ vào các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và tình hình thực tế của tỉnh, các đơn vị tích cực, chủ động phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan thống nhất nội dung dự kiến, tiến độ chuẩn bị để đăng ký vào chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh. Các đơn vị gửi nội dung đăng ký về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 04/11/2018, đồng thời gửi tập tin điện tử về địa chỉ: tonghopvpub@binhduong.gov.vn.


​Báo cáo tổng kết năm 2018
Tải về UBND-BC-4845-TONG KET NAM 2018.pdf
Lượt người xem:  Views:   1309
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - Home

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Media

Audio

Tag

Tin liên quan

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động