Thông tin hoạt động
Chủ Nhật, Ngày 29/07/2018, 22:00
Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/07/2018 | Võ Trần Thanh Vân
Sáng 27-7, Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt. tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIỊ đến toàn thể đảng viên, công chức, quần chúng Sở Xây dựng.

toancanhhoinghi.JPG

Đồng chí Võ Hoàng Ngân – Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng chủ trì triển khai các Nghị quyết tại Hội nghị.

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết đặt ra mục tiêu tổng quát: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Mục tiêu đặt ra là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Nghị quyết số 28-NQ/TW Ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Đồng chí Bí thư cũng thông qua dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến toàn thể toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng để cùng nhau thảo luận, góp ý. Sau khi triển khai đồng chí Bí thư yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng đã tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết do Đảng ủy triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân.

Chiều cùng ngày, Đồng chí Võ Hoàng Ngân – Bí thứ Đảng ủy Sở củng đã triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng Quyết định số 711-QĐ/TU ngày 11/5/2018 của Tỉnh ủy vế Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Theo đó, Trong giai đoạn 2018 – 2021, Sở Xây dựng dự kiến sẽ hợp nhất ít nhất là 1 phòng, tinh giản 28 biên chế theo Đề án và góp phần tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.


Thanh Vân

Lượt người xem:  Views:   299
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - Home

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Media

Audio

Tag

Tin liên quan

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động