Thông tin hoạt động
Thứ 7, Ngày 28/07/2018, 15:00
Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/07/2018 | Thái Văn Tiên
Ngày 06/7/2018, Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức Sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và triển khai quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

​Dự chủ trì Hội nghị có Đồng chí Võ Hoàng Ngân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng và toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng.

toancanhhoinghi(1).JPG

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo sơ kết công tác đảng qua 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, công tác chỉ đạo điều hành đã đạt được một số mục tiêu cụ thể quan trọng, trong công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực trên mọi mặt  như công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên; tổ chức kiểm tra, giám sát; lãnh đạo các đoàn thể, sự phối hợp công tác tốt giữa Đảng ủy và Lãnh đạo Sở, kịp thời giải quyết những vấn đề mới.

IMG_0457.JPG

Đồng chí Võ Hoàng Ngân – Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng phát biểu tại Hội nghị 

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy đã đánh giá cao những mặt đã làm được trong 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời cần phải cố gắng để tiếp tục thực hiện  tốt trong 6 tháng còn lại.

Hội nghị đã tiếp thu các ý kiến và thống nhất thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 với các định hướng như sau: Phối hợp UBND thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên hoàn chỉnh hồ sơ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Đề án nâng cấp đô thị từ loại IV lên loại III; Báo cáo sơ kết Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020; Triển khai Kế hoạch thực hiện lộ trình giảm dần sản xuất gạch đất sét nung đã được UBND tỉnh ban hành; Tiếp tục triển khai thực hiện dự án GIS "Xây dựng hệ thống thông tin địa lý và các phần mềm chuyên ngành xây dựng giai đoạn 2"; Tiếp tục triển khai Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2018…..

Đảng ủy Sở đã quán triệt các cấp ủy chi bộ phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy chế làm việc; yêu cầu đảng viên, công chức, người lao động phát huy những hành động thiết thực, hiệu quả, sáng tạo trong công việc. 

          Cũng trong Hội nghị, Đảng ủy Sở Xây dựng triển khai quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị-xã hội quán triệt và triển khai các nội dung: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục đổi mới phương thức triển khai, phương pháp tiếp cận nghiên cứu trong công tác lý luận; đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch; Triển khai Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về "Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận"; Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về "Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng"; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới"; Chương trình số 77-CTr/TU ngày 11/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập".

IMG_0468.JPG

Đảng viên phát biểu tham luận tại Hội nghị         

          Sau khi triển khai các Chỉ thị, Đảng ủy Sở tiếp tục nghe các báo cáo tham luận về các vướng mắc, khó khăn trong công tác xây dựng Đảng của từng Chi bộ trực thuộc. Qua các báo cáo tham luận, đồng chí chủ trì đã nhận xét, đánh giá từng bài tham luận và đồng thời nhấn mạnh, các văn bản triển khai tại hội nghị là những nội dung quan trọng,  tác động trực tiếp đến các cấp, các ngành và từng cán bộ, đảng viên. Sau hội nghị, các cấp ủy cần tiếp tục tổ chức nghiên cứu và triển khai thực hiện, xây dựng chương trình hành động thực hiện các Chỉ thị, Hướng dẫn của Trung ương, Kế hoạch của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Đảng ủy một cách nghiêm túc, phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình.​Lượt người xem:  Views:   282
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - Home

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Media

Audio

Tag

Tin liên quan

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động