Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 03/01/2018, 10:00
Thông báo Điều chỉnh lại đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/01/2018

THÔNG BÁO

V/v: Điều chỉnh lại đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

đợt 02 năm 2017

_________

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 1787/QĐ-SXD ngày 21/6/2017 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 – năm 2017, Sở Xây dựng thông báo đến các cá nhân có kết quả đánh giá không đạt (đối với trường hợp đề nghị cấp (cấp lại) hạng II) nhưng đủ vẫn điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng III. Nhằm đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện để các cá nhân được tham gia thi sát hạch đợt II-2017, Sở Xây dựng thông báo đến các các nhân (theo danh sách kèm theo Tải về SXD_13_TB-SXD_2018-02-01-Điều_chỉnh_lại_đơn_đề_nghị_cấp_CCHN.pdf) điều chỉnh lại đơn đề nghị thành cấp (cấp lại) chứng chỉ hành nghề thành hạng III và gửi lại Sở Xây dựng chậm nhất đến hết ngày 05/01/2018 (thứ sáu) để được dự thi sát hạch và cấp chứng chỉ theo quy định.

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng chuyển đến các cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng biết, thực hiện theo quy định.

Trân trọng.

Lượt người xem:  Views:   398
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - TJ

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết