Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 26/06/2017, 16:00
Thông báo về việc cấp chứng chỉ hành nghề
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/06/2017

THÔNG BÁO

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân, chứng chỉ năng lực cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 100/BXD-HĐXD ngày 17/01/2017 về việc cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Sau thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tiếp nhận tài khoản quản lý cấp chứng chỉ từ Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng thông báo đến các cá nhân, tổ chức có nhu cầu cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

1. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng nộp hồ sơ, đóng phí và lệ phí tại Bộ phận một cửa Sở Xây dựng.

Thành phần và nội dung hồ sơ đối với cá nhân, tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực được quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 và hướng dẫn tại Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016.

Sau khi ghi nhận thông tin vào phần mềm quản lý cấp chứng chỉ và được Bộ Xây dựng cung cấp mã số sát hạch cho cá nhân, Sở Xây dựng sẽ có thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm tổ chức sát hạch đến từng cá nhân.

2. Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ phải hoàn thành nghĩa vụ nộp phí và lệ phí khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ. Phí và lệ phí không được hoàn trả trong mọi trường hợp theo quy định tại Điều 15, Điều 17 và Điều 21 của Thông tư số 17/TT-BXD. Mức thu lệ phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 172/TT-BTC ngày 27/10/2016. Mức thu phí thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng.

3. Các văn bản đánh giá năng lực hoạt động xây dựng và công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Sở Xây dựng cấp trước đây theo Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng đã không còn phù hợp theo quy định hiện hành. Do đó, Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức đã được đánh giá năng lực hoạt động xây dựng và công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 1 và Mục 2 của Thông báo này.

4. Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương được xuyên suốt, không bị gián đoạn, các chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Sở Xây dựng Bình Dương cấp cho cá nhân đã hết hạn, các văn bản đánh giá năng lực hoạt động xây dựng và công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Sở Xây dựng cấp trước đây được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 30/6/2018.

Trong thời gian chuyển tiếp, Sở Xây dựng Bình Dương rất mong nhận được sự thông cảm vì sự bất tiện này và đề nghị các cơ quan, tổ chức liên quan tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức được tham gia hoạt động xây dựng theo nội dung chứng chỉ hoặc văn bản đã được Sở Xây dựng Bình Dương cấp.

5. Các tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực được tham gia các hoạt động xây dựng theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 của Thông tư số 17/2016/TT-BXD.

Chi tiết vui lòng liên hệ: Phạm Hữu Hoàng, Chuyên viên Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng (0937 551 559) để được hướng dẫn.

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng Bình Dương đến các cá nhân, tổ chức có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng để biết, thực hiện theo quy định.

Trân trọng.

xem file thông báo: Tải về SXD-TB-1789-2017-06-21-CAP CCHN HOAT DONG XAY DUNG.pdf

Lượt người xem:  Views:   2831
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - TJ

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết