Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 02/01/2023, 16:00
Phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của HĐND, UBND các cấp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/01/2023
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh.​

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09/12/2022, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023 và thay thế Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của HĐND tỉnh.

Theo quy định, đối với dự thảo nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND được ban hành mới hoặc thay thế, dự thảo nghị quyết của HĐND cấp tỉnh: 30 triệu đồng/dự thảo; cấp huyện: 15 triệu đồng/dự thảo; cấp xã: 10 triệu đồng/dự thảo.

Dự thảo quyết định của UBND: Cấp tỉnh 20 triệu đồng/dự thảo; cấp huyện 10 triệu đồng/dự thảo; cấp xã 8 triệu đồng/dự thảo.

Dự thảo nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ: Dự thảo nghị quyết của HĐND cấp tỉnh 24 triệu đồng/dự thảo; cấp huyện 12 triệu đồng/dự thảo; cấp xã 8 triệu đồng/dự thảo.

Dự thảo quyết định của UBND cấp tỉnh 16 triệu đồng/dự thảo; cấp huyện 8 triệu đồng/dự thảo; cấp xã 6,4 triệu đồng/dự thảo.

Kinh phí thẩm định, thẩm tra đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh 3,7 triệu đồng.

Kinh phí thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật: Đối với dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh, dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành mới hoặc thay thế 2 triệu đồng. Đối với dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh, dự thảo quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ: 1,5 triệu đồng. Đối với dự thảo nghị quyết của HĐND cấp huyện, cấp xã và dự thảo quyết định của UBND cấp huyện, cấp xã: Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định mức kinh phí thẩm định trong định mức phân bổ quy định.​

Nguồn: Trích Trang Thôn gtin điện tử Tỉnh Bình Dương.

Lượt người xem:  Views:   612
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - TJ

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết