Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 22/10/2020, 13:00
Sở Xây dựng thông báo Tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở Xây dựng năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/10/2020 | Thái Văn Tiên

THÔNG BÁO

Tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo,

quản lý cấp phòng thuộc Sở Xây dựng năm 2020 

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 13/6/2020 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 831/QĐ-SXD ngày 13/3/2019 của Sở Xây dựng ban hành Quy chế thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng;

Căn cứ Kế hoạch số 4060/KH-SXD ngày 21/10/2020 của Sở Xây dựng về tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2020.

Sở Xây dựng thông báo tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở Xây dựng năm 2020 như sau:

I. Đối tượng và số lượng vị trí, chức danh thi tuyển

 1. Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển

  1.1 Công chức đang công tác tại Sở Xây dựng

  - Công chức đang công tác tại Sở Xây dựng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, trong quy hoạch của các chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương với chức danh thi tuyển.

  - Đối tượng sau không được đăng ký tham gia dự tuyển:

  + Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên đăng ký xác nhận.

  + Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo tập trung dài hạn trong và  ngoài nước.

  + Công chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định.

  1.2 Công chức không công tác tại Sở Xây dựng

  Công chức không công tác tại Sở Xây dựng, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của các chức danh tương đương với chức danh thi tuyển, đang công tác trong các ngành có liên quan đến chức danh thi tuyển được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

   

  2. Số lượng vị trí, chức danh thi tuyển

  - Trưởng phòng Quy hoạch – Kiến trúc: 01 vị trí.

  - Phó Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật: 01 vị trí.

  - Phó Chánh Thanh tra Sở (Lĩnh vực thanh tra chuyên ngành): 01 vị trí.

  II. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với ứng viên, thành phần hồ sơ

  1. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với ứng viên

  1.1 Tiêu chuẩn chung

  - Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, có ý thức đấu tranh bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

  - Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có khả năng đoàn kết, quy tụ cán bộ, công chức; có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển, tổng kết thực tiễn.

  - Gương mẫu về đạo đức, lối sống, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Trung thực, không cơ hội, được cán bộ, công chức cơ quan và nhân dân nơi cư trú tín nhiệm.

  - Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hóa, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

  - Có hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng và được cơ quan có thẩm quyền xác minh đầy đủ.

  - Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu chưa là Đảng viên phải được thẩm tra kết luận đủ tiêu chuẩn kết nạp đảng của cấp ủy có thẩm quyền.

  - Hoàn thành chức trách nhiệm vụ trở lên trong thời gian 01 năm liền kề (tính đến năm tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý) được cấp có thẩm quyền xác nhận.

  - Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định.

  - Có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao (theo kết luận của giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời gian 30 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển).

  - Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, Điều 82 Luật Cán bộ công chức và các trường hợp cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

  1.2 Tiêu chuẩn cụ thể

  - Trình độ chuyên môn:

  + Chức danh Trưởng phòng Quy hoạch – Kiến trúc: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng.

  + Chức danh Phó Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành kỹ thuật công trình xây dựng, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

   + Chức danh Phó Chánh Thanh tra Sở (Lĩnh vực thanh tra chuyên ngành): Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành kỹ thuật công trình xây dựng, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

  - Lý luận chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp Lý luận chính trị hoặc Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính trở lên.

  - Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương, đã được bổ nhiệm giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên. Riêng chức danh Phó Chánh Thanh tra đã được bổ nhiệm giữ ngạch Thanh tra viên.

  - Tin học: Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

  - Ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 (Chứng chỉ A2, B …) theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam.

  - Kinh nghiệm công tác: Có quá trình công tác tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc ngành xây dựng từ 03 năm trở lên đối với chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương (riêng chức danh Phó Chánh Thanh tra có kinh nghiệm 03 năm công tác trong lĩnh vực Thanh tra xây dựng), từ 05 năm trở lên đối với chức danh Trưởng phòng và tương đương (không kể thời gian tập sự) tính đến thời điểm được xem xét, bổ nhiệm.

  2. Thành phần hồ sơ

  Người đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ, thành phần hồ sơ bao gồm:

  - Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

  - Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-2008/BNV (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

  - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

  - Quyết định tuyển dụng lần đầu, quyết định bổ nhiệm ngạch, quyết định lương hiện hưởng.

  - Văn bản quy hoạch cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp cá nhân dự tuyển bên ngoài Sở Xây dựng).

  - Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

  - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

  - Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác. Trường hợp người tham gia dự tuyển (đăng ký tham gia dự tuyển hoặc được đề cử tham gia dự tuyển) không công tác tại Sở Xây dựng thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho tham gia dự tuyển.

  Hồ sơ đựng trong bìa hồ sơ cỡ 22 cm x 31 cm.

  III. Hình thức thi tuyển

  Ứng viên tham gia dự tuyển thực hiện thi tuyển 02 phần: thi viết và trình bày Đề án. Nội dung thi tuyển cụ thể như sau:

  1. Thi viết

  Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết nghiệp vụ quản lý của ngành xây dựng; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

  Đề thi viết sẽ gồm 2-3 câu thuộc nội dung 10 nhóm chuyên đề sau:

  - Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Việt Nam.

  - Lý luận về hành chính nhà nước, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

  - Hệ thống văn bản hành chính nhà nước.

  - Chính sách công và quyết định hành chính.

  - Cải cách hành chính.

  - Chính phủ điện tử.

  - Văn hóa công sở.

  - Quản lý nguồn nhân lực, cải cách công vụ.

  - Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

  - Chủ trương, quan điểm, chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

  2. Trình bày Đề án

  Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của phòng, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển của phòng, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự. 

  IV. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

  - Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 11/11/2020.

  - Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở xây dựng tỉnh Bình Dương, Tầng 7, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Mộ, tỉnh Bình Dương.

  Trên đây là Thông báo của Sở Xây dựng về việc tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2020./.
​​Thông báo số 4061/TB-SXD ngày 21/10/2020 Tải về THONG BAO 4061-TB-SXD_21-10-2020_TO CHUC THI TUYEN CHUC DANH LANH DAO NAM 2020.pdf

Lượt người xem:  Views:   5179
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - TJ

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết