Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 20/10/2020, 11:00
Sở Xây dựng thí điểm tiếp nhận trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/10/2020 | Thái Văn Tiên

Thực hiện theo Công văn số 2794/UBND-HHC ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trong giai đoạn "bình thường mới".

          Căn cứ vào tình hình thực tế số lượng TTHC mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng đang triển khai thực hiện trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Dương và số lượng hồ sơ phát sinh đối với từng TTHC mức độ 3, 4.

Sở Xây dựng thông báo đến tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng về việc thí điểm tiếp nhận trực tuyến 100% đối với một số TTHC mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và lộ trình thực hiện như sau:

          1. Tiếp nhận dưới hình thức trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Dương (địa chỉ: dichvucong.binhduong.gov.vn); Dịch vụ Bưu chính công ích tỉnh Bình Dương; trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ một cửa của Sở Xây dựng được bố trí tại Trung tâm hành chính công tỉnh đối với 07 TTHC (đính kèm danh mục TTHC theo thông báo này) mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, kể từ ngày ban hành thông báo này cho đến hết ngày 31/12/2020. Khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch dưới hình thức trực tuyến và qua Dịch vụ bưu chính công ích đối với các TTHC này.

          2. Bắt đầu từ ngày 01/01/2021, sẽ tiếp nhận 100% TTHC nói trên dưới hình thức trực tuyến.

Trên đây là Thông báo của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận trực tuyến đối với một số TTHC mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng đến các tổ chức, cá nhân để biết và thực hiện./.

​​Thông báo số 3630/TB-SXD ngày 18/9/2020 Tải về 3630-TB-SXD thí điểmtiếp nhận tthc trực tuyến.pdf

Lượt người xem:  Views:   4643
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - TJ

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết