Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 03/03/2020, 13:00
Tổ chức thi công cọc thử thí nghiệm để phục vụ công tác thiết kế xây dựng.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/03/2020 | Thái Văn Tiên
Trong thời gian vừa qua, có nhiều chủ đầu tư một số dự án, công trình xây dựng đề nghị Sở Xây dựng cho phép tiến hành thi công cọc thử thí nghiệm để phục vụ công tác thiết kế xây dựng. Qua rà soát thành phần hồ sơ và trình tự thực hiện dự án, Sở Xây dựng nhận thấy việc tiến hành thi công cọc thử thí nghiệm khi chưa hoàn thiện các thủ tục trong giai đoạn chuẩn bị dự án theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (viết tắt là Nghị định số 59/2015/NĐ-CP) là chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. Do đó, Sở Xây dựng hướng dẫn về trình tự thủ tục và thành phần hồ sơ để việc thi công cọc thử thí nghiệm được tiến hành đúng quy định pháp luật; cụ thể như sau:

​Văn bản hướng dẫn cụ thể:​​ Tải về 741-SXD-QLXD.pdf

Lượt người xem:  Views:   2675
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - TJ

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết