Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 02/10/2018, 14:00
Gia hạn thời gian nộp hồ sơ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/10/2018 | Thái Văn Tiên

THÔNG BÁO

Gia hạn thời gian nộp hồ sơ thi tuyển chức danh 

Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật


Căn cứ Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Kế hoạch số  2825/KH-SXD ngày 22/8/2018 của Sở Xây dựng về Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2018;

Căn cứ Thông báo số 2868/TB-SXD ngày 27/8/2018 của Sở Xây dựng thông báo thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật,

Theo thông báo số 2868/TB-SXD của Sở Xây dựng, thời gian cuối nhận hồ sơ là ngày 18/9/2018. Tuy nhiên đến thời điểm nay Sở Xây dựng chỉ mới nhận được 01 hồ sơ đăng ký dự thi. Theo quy định tại Điểm đ, Khoản 3, Mục I của Kế hoạch triển khai  Đề  án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh thì hiện nay chưa đủ điều kiện để Sở Xây dựng tổ chức thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật.

Sau khi Ban Giám đốc Sở Xây dựng bàn bạc và thống nhất gia hạn thời gian nhận hồ sơ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật đến hết ngày 19/10/2018. Các nội dung khách vẫn thực hiện theo Thông báo số 2868/TB-SXD ngày 27/8/2018 của Sở Xây dựng.

 Trên đây là Thông báo của Sở Xây dựng về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương./.

​Thông báo số 3304/TB-SXD Tải về THONG BAO 3304 TB SXD.pdf

Lượt người xem:  Views:   488
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - TJ

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết