Lĩnh vực Phát triển đô thị - Hạ tầng
Thứ 6, Ngày 09/02/2024, 07:00
Sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn (giai đoạn 1)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/02/2024
​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 19/5/2023 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP). Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) thông qua ngày 31/01/2024 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.​

Theo đó, bổ sung phạm vi giải phóng mặt bằng mố cầu Thủ Biên khoảng 0,6hecta  thuộc dự án thành phần 1 giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn. Bổ sung thực hiện giải phóng mặt bằng 02 trạm dừng chân khoảng 05hecta/trạm tại vị trí dự kiến Km85+300 trong dự án thành phần 1 giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn.

Sửa đổi tại khoản 4 Điều 1: "Dự kiến nhu cầu sử dụng đất: khoảng 289 hecta (279 hecta cho tuyến đường và 10hecta cho trạm dừng chân)".

Sửa đổi tại gạch đầu dòng thứ hai khoản 7 Điều 1: "Vốn huy động từ nhà đầu tư: 9.451,9 tỷ đồng, chiếm 51,8% tổng mức đầu tư; trong đó vốn vay ngân hàng tối đa 70%, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tối thiểu 30%. Đối với chi phí lãi vay sẽ được xác định cụ thể ở bước báo cáo nghiên cứu khả thi theo mức lãi vay cụ thể tại thời điểm thẩm định".

Các nội dung còn lại thực hiện theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 19/5 /2023 và Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 07/07/2023 của HĐND tỉnh.

​​Nghị quyết 01 Tải về NQ DIEU CHINH CHU TRUONG DUONG VANH DAI 4.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   64
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - TJ

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Lĩnh vực Phát triển đô thị - Hạ tầng