Lĩnh vực Phát triển đô thị - Hạ tầng
Thứ 2, Ngày 29/06/2020, 09:00
Thực hiện Đề án "Xã hội hóa Camera an ninh" trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/06/2020 | Thái Văn Tiên
UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Đề án "Xã hội hóa Camera an ninh" trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025 (gọi tắt là Đề án).

Theo đó, để thực hiện đồng bộ và có hiệu quả trong việc tuyên tuyền vận động nhân dân chung tay, góp sức, ủng hộ và cùng với lực lượng Công an thực hiện Đề án; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Công văn số 5480/UBND-VX ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc xây dựng, củng cố các mô hình, tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự; chỉ đạo các ngành, đoàn thể ở cơ sở phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác tuyên tuyền vận động nhân dân chung tay, góp sức, ủng hộ việc thực hiện Đề án.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các nội dung , đồng thời báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 31/12 hàng năm.

​Văn bản​​ Tải về 2874-VX.signed.pdf
Lượt người xem:  Views:   415
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - TJ

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Lĩnh vực Phát triển đô thị - Hạ tầng