CungCapThongTinBaoChi
Thứ 3, Ngày 11/08/2020, 10:00
Sở Xây dựng trả lời Báo Pháp Luật Việt Nam; Báo Kinh tế và Đô thị - Văn phòng Đại diện phía Nam; Báo Chất lượng Việt Nam Online về nội dung liên quan đến Dự án Khu dân cư Đại Nam.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/08/2020 | Thái Văn Tiên
Sở Xây dựng nhận được đề nghị cung cấp thông tin về dự án Khu dân cư Đại Nam của phóng viên các Báo Pháp Luật Việt Nam, Báo Kinh tế và Đô thị - Văn phòng Đại diện phía Nam, Báo Chất lượng Việt Nam Online. Sở Xây dựng phúc đáp theo nội dung đề nghị các Báo như sau:

​I. Những nội dung phúc đáp theo đề nghị thuộc phạm vị chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Xây dựng:

1. Nội dung 1: Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu được, dự án Khu dân cư Đại Nam có diện tích hơn 105 ha. Với diện tích này, theo quy định, để phê duyệt chủ trương dự án, cần phải có sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, dự án này đã được UBND tỉnh Bình Dương ra quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Vậy, việc ra quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án này, UBND tỉnh Bình Dương đã xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ hay chưa? Nếu có, đề nghị cung cấp những văn bản liên quan.

Ngày 06/3/2018, UBND tỉnh ban hành tờ trình số 841/TTr-UBND đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Đại Nam. Ngày 13/7/2018, UBND tỉnh tiếp tục có văn bản số 3165/UBND-KTN đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét có chỉ đạo về việc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Đại Nam.

Ngày 18/6/2018, Bộ Xây dựng ban hành văn bản số 1448/BXD-QLN; Ngày 28/8/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 5957/BKHĐT-GSTĐĐT theo tinh thần chỉ đạo của Văn Phòng Chính phủ tại văn bản số 7353/VPCP-CN ngày 02/8/2018, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thực hiện dự án Khu Nhà ở Đại Nam.

Từ các văn bản hướng dẫn nêu trên, ngày 12/10/2018 UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 2862/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở Đại Nam là đúng thẩm quyền theo hướng dẫn của Thủ Tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Nội dung 5: Được biết, vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Đại Nam về việc xây dựng không phép. Đến nay, công ty Đại Nam đã khắc phục việc thi công không phép này như thế nào? Công ty Đại Nam đã hoàn thiện thủ tục về việc xin cấp phép xây dựng tại dự án chưa? Đã được cấp giấy phép xây dựng chưa? Đề nghị cung cấp văn bản nếu có.

Ngày 28/5/2019, Thanh tra Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 38/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính. Đến nay, Công ty Cổ phần Đại Nam đã khắc phục và đã có: Giấy phép Xây dựng số 4139/GPXD ngày 17/10/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương;  Văn bản số 4983/SXD-QLXD ngày 10/12/2019 của Sở Xây dựng về việc Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở các công trình nhà ở liên kế và biệt thự thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu Nhà ở Đại Nam (Phú Tân, Thủ Dầu Một) theo quy định.

3. Nội dung 6: Theo ghi nhận thực tế thì hiện tại dự án vẫn diễn ra việc thi công xây dựng các hạng mục công trình tại dự án. Việc này Quý cơ quan có nắm được hay chưa? Trường hợp cố tình thi công xây dựng sau khi bị xử phạt thì sẽ bị xử lý như thế nào? Quý cơ quan đã có biện pháp xử lý như thế nào về trường hợp này?

Chủ đầu tư có Giấy phép Xây dựng số 4139/GPXD ngày 17/10/2019 của Sở Xây dựng. 

II. Những nội dung đề nghị phúc đáp nhưng không thuộc phạm vị chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Xây dựng:

1. Nội dung 2: Theo ý kiến của Bộ Tài Nguyên – Môi trường trong công văn phúc đáp Bộ Xây dựng ngày 6/4/2018, nhu cầu sử dụng đất của dự án này không có trong danh mục thuộc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 của tỉnh Bình Dương đã được Chính phủ xét duyệt. Cũng theo cơ quan này, dự án chưa được làm rõ sự phù hợp với phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của địa phương. Và dự án chỉ được thực hiện sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng sử dụng đất của địa phương được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vậy, đến nay, kế hoạch sử dụng đất của dự án này đã được các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt hay chưa? Nếu có, thì kế hoạch sử dụng đất tại dự án này được phê duyệt như thế nào? Đề nghị cung cấp những văn bản liên quan.

Nội dung này không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng vì vậy đề nghị Phóng viên liên hệ với cơ quan có thẩm quyền về đất đai để biết thông tin.

2. Nội dung 3: Hiện nay, dự án này đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hay chưa? Trong trường hợp dự án được triển khai và đi vào hoạt động, Nhà máy nước Tân Hiệp có đủ khả năng cấp nước cho dự án? Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Sóng Thần 3 có khả năng tiếp nhận nước thải của dự án hay không?

Nội dung này không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng vì vậy đề nghị Phóng viên liên hệ với cơ quan có thẩm quyền về Môi trường để biết thông tin.

3. Nội dung 4: Hiện nay, dự án này đã được Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Bình Dương ban hành quyết định giao đất hay chưa?

Nội dung này không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng vì vậy đề nghị Phóng viên liên hệ với cơ quan có thẩm quyền về đất đai để biết thông tin.


phòng QLN&TTBĐS cung cấp

 

Lượt người xem:  Views:   794
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CungCapThongTinBaoChi